Tjenester

Tjenester innen internasjonalisering

Eksempel på Gant diagram

 

International Counselling - IC

 • Bedriftsgjennomgang
 • Mål og strategiutvikling
 • Samarbeidsarrangementer
 • Etablering av selskap
 • Markedsundersøkelser
 • Prosjektledelse
 • Partnersøk
 • Organisasjonsutvikling
 • Kommersialisering
 • Støtteordninger og søknader
 • Forretningsutvikling generelt
Eksempel på veikart for etablering i u-land

Jeg yter en rekke ulike tjenester innen internasjonalisering - fra en innledende samtale (gratis), til bedriften eller gruppen av bedrifter har nådd de mål som den eller de har satt seg, hvorvidt det er snakk om eksport, import, produksjon i andre land, eller satsing i helt nye markeder.

 

Etter en innledende gjennomgang av bedriften eller bedriftene, vil neste steg i prosessen gjerne innebære bistand i arbeidet med med mål og strategier for å nå målene. Slike strategier vil kunne innebære at det må jobbes med å øke kunnskap om markedet, styrke organisasjonen(e) og de interne systemer i bedriften(e), samt øke kunnskapen om og bruken av støtteordninger som finnes.

 

Hvor det dreier seg om en gruppe med selskaper, vil det også være aktuelt med bistand til å etablere et samarbeidsarrangement mellom selskapene og etablere f.eks. et aksjeselskap, stiftelse, forening osv.

 

Når strategiene er lagt, vil det kunne være behov for bistand til gjennomføring av de ulike tiltakene, som f.eks. markedsundersøkelser, partnersøk, organisasjonsutvikling og søknader om støtte, samt utarbeidelse av budsjetter og planer.

 

Nedenfor sees illustrasjoner av prosesser og planer i arbeidet med internasjonalisering.

Eksempel på prosesskart

Copyright International Counselling © All Rights Reserved