Hjem

 

International Counselling - IC

Kan internasjonalisering hjelpe din bedrift til bedre lønnsomhet?

 

Mange bedrifter sliter med lønnsomhet i Norge. Grunnene kan være mange, men typisk er høyt kostnadsnivå og lite marked.

 

Samtidig er det slik at noen har produkter og tjenester som ikke bare vil kunne egne seg, men kanskje ha mye bedre forutsetninger i andre markeder, hvor antall mennesker er mange ganger større enn i Norge. Andre har produkter som kan benytte råstoffer som er både rimeligere og mer tilgjengelige i andre land enn i Norge.

 

I så fall kan det kanskje være grunn til å stille spørsmålet om det faktisk må være slik, eller om bedriften bør vurdere en form for internasjonalisering.

 

Les mer om internasjonalisering nedenfor eller ta kontakt for mer informasjon.

Ulike former for internasjonalisering

Import

 

Import av produkter og tjenester til Norge gjøres innen mange bransjer. Import er typisk noe man kan vurdere dersom kostnadene ved å produsere tilsvarende produkter eller tjenester i Norge er svært høye, eller om de ikke lar seg produsere i Norge.

I slike tilfeller vil man typisk måtte vurdere produkter fra flere leverandører og forskjellige produsenter.

Eksport

 

Mange norske bedrifter eksporterer produkter eller tjenester til utlandet. De fleste eksporterer til land innen EU, mens færre eksporterer til fjernere land. Eksport er typisk noe som bør vurderes dersom markedene er større og/eller bedre enn i Norge, og man har et produkt som egner seg for store markeder.

I slike tilfeller vil man typisk måtte vurdere ulike markeder og importører i disse, samt ulike støtteordninger.

Produksjon i andre land

 

Ganske mange norske bedrifter produserer varer eller tjenester i andre land selv om de skal selges i Norge. Produksjon i andre land er typisk noe som kan vurderes dersom produksjonskostnadene i Norge er høye.

I slike tilfeller vil man typisk måtte vurdere land, partner, støtteordninger, opplæring osv.

Etablering i nye markeder

 

Flere og flere norske bedrifter oppdager hvilke muligheter som ligger i markeder utenfor Norge. Etablering i utlandet er typisk noe som kan vurderes dersom mulighetene for de produkter eller tjenester man har er større utenfor enn i Norge.

I slike tilfeller vil man typisk måtte vurdere land, partner, støtteordninger, opplæring, markedsføring osv.

Copyright International Counselling © All Rights Reserved